Condicións de Venda da Tenda Online de Cervexa Peregrina

 

1-Xerais

As presentes condicións xerais de venda aplícanse estritamente a todas as vendas de produtos efectuadas en España, con destino a persoas físicas e empresas.

Todo pedido feito a CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) implica necesariamente a título de condición esencial, determinante e imprescindible, a aceptación sen reservas polo Cliente das Condicións Xerais de Venda de CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) vixentes o día en que leve a cabo o pedido correspondente. Ademais, o Cliente recoñece que a aceptación das presentes condicións implicará a aplicación destas ao pedido ao que se refiren, así como a todo pedido posterior, con excepción daqueles casos en que novas condicións sexan postas no seu coñecemento por CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu). O feito que CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) non recorra nun momento dado a calquera das presentes condicións non pode ser interpretado nin equivalerá a renunciar a recorrer a elas no futuro ou no pasado.

Lei aplicable e xurisdición competente. A interpretación e a execución das condicións, así como todos os actos que se sexan consecuencia delas, quedarán sometidos ao dereito español, salvo que existan disposicións de orde pública contrarias a iso.

2-Prezos

Os prezos publicados en CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) son en Euros e son vixentes salvo erro tipográfico. Todos os prezos levan o IVE incluído aplicable no día do pedido, calquera cambio de taxa de IVE será aplicado automaticamente aos prezos dos produtos en venda en CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu).

3- Modos de Pago

Ao formular o pedido, o cliente terá a opción de abonar as compras que realice en CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) mediante PayPal. Se non tes conta de Paypal podes pagar a través da súa plataforma igualmente coa túa tarxeta de crédito (ver instruccións). 

4- Produto

As ofertas presentadas por CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) son válidas dentro do límite das existencias dispoñibles. CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) resérvase o dereito de modificar a variedade de produtos en función das dificultades impostas polos seus provedores. As fotografías, grafismos e as descricións dos produtos propostos á venda só son orientativos e non comprometen de ningunha maneira ás vendedor CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu).

5- Envíos

A través da tenda online de CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu) só se poden realizar pedidos con entrega en España Peninsular. Os produtos adquiridos entregaranse á persoa e á dirección indicada no pedido. Por defecto, as facturas enviaranse á dirección email indicada polo cliente na hora da súa alta en CERVEXAS PEREGRINA (peregrina.eu).  Os sábados, domingos e festas non haberá nin saída nin entrega de pedidos. Con todo a súa demora non implicará nin anulación do pedido nin indemnización algunha.

Un pedido considérase entregado no momento en que o transportista entrega o paquete ou os paquetes ao cliente e este firma o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar o estado da mercadoría á recepción e indicar todas as anomalías no albarán de recepción de entrega.

Estableceuse unha tarifa de 9€ por caixa para envíos en España (só península).

O comprador deberá especificar a dirección de entrega desexada, xa sexa o seu domicilio, oficina ou centro onde quere que se lle entregue o produto. A entrega farase nun prazo de 2/3 días laborables a contar desde o momento da confirmación do pago. Se así o desexa, o comprador pode especificar unha semana de entrega distinta indicándoo no campo de “Notas do pedido”.

6- Políticas de devolucións e anulacións

6-1 Devolución de mercadoría:

Todos os produtos vendidos poderán ser devoltos nun prazo de 7 días contados desde a data de entrega. O produto ha de estar en perfectas condicións, sen usar e coa súa precinto e envase orixinal intactos.

Para realizar a devolución só ten que poñerse en contacto connosco a través do correo electrónico en administracion@peregrina.eu indicando o seu número de pedido. Recibirá as instrucións necesarias para a devolución.

6-2 Anulación de pedido:

Se a anulación do pedido chega antes da saída de mercadoría o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación despois da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío así como os gastos de devolución deste mesmo pedido.